Categorieën
Algemeen

TEC4SE Publiek Private Samenwerking

Presentatie van de resultaten van het TEC4SE werkpakket Publiek Private Samenwerking

Zorgen voor een veilige maatschappij wordt steeds moeilijker. Die veiligheid wordt de hele tijd op telkens veranderende manieren bedreigd. Daarom moeten we veiligheid op een andere manier gaan aanpakken. Dat gebeurt door het werk beter te organiseren, door sneller te reageren, door effectiever verstoringen aan te pakken. Dit kan als we ervoor zorgen dat iedereen die bezig is met veiligheid voortdurend goed geïnformeerd is over wat er precies gebeurt. Daarvoor moeten alle informatiebronnen bij elkaar komen en met elkaar in verband worden gebracht, waarna iedereen in het veld ditzelfde beeld moet hebben.

Dat heet netcentrisch werken. Bij netcentrisch werken wordt continu een complexe groep van mensen, hardware, informatie en diensten met elkaar verbonden via een netwerk, om met de beste informatie over activiteiten en gebeurtenissen, plannen van besluitnemers zo goed mogelijk om te zetten in daden. Dat leidt dan tot de optimale inzet van mensen en middelen.

Op het juiste moment, de juiste informatie, bij de juiste persoon.